Göteborgs relationsbyrå AB Dan 0707-348494

Familjerådgivning

- om att nära de kära

Familjerådgivning

– om att nära de kära

Det är inte alltid lätt att få alla bitarna i livspusslet att passa. Många viljor och behov ska få utrymme och föräldrarna ska orka ge sina barn både närvaro och närhet. Och kärleken ska även helst räcka till vuxenrelationen fastän tid och ork tryter. Hur hittar man balans när allt snurrar så fort? Samspelet i familjen är a och o för att alla ska må bra. Att ge familjen samtalstid med en terapeut är en god investering för sammanhållningen och för alla familjemedlemmars välmående. Inom de flesta familjer finns det områden som det kan vara svåra att prata om, ämnen som undviks och bygger murar. Under familjesamtalen låter vi alla komma till tals och flera nya nyanser och friska infallsvinklar på familjelivet kommer fram. Familjerådgivningen fokuserar på samspelet i familjen där både barn och vuxna är lika viktiga för skapa en trivsam och närande hemmiljö.

 

Exempel på samtalsämnen

Alkohol, droger

Att leva med en beroendeproblematik kan vara hindrande och starkt minska livskvaliteten. Därför är det bra att söka hjälp så snart tanken om beroende har börjat gnaga. Oavsett om beroendet gäller alkohol, mat, sex, godis, shopping eller annat ser själva mekanismerna bakom beroendet ganska likartat ut. I din hjärna finns motorvägar anlagda som styr dina beteenden, om vägen är inställd på beroende blir livet ofta förr eller senare komplicerat för dig och/eller din omgivning.

Ansvar, delaktighet, samarbete


Det enda man egentligen kan ta ansvar för är sig själv, men vad betyder det och hur gör man? Och vad händer om man tar ansvar för andra? Genom att titta på hur du själv får plats i ditt liv och hur du interagerar med andra brukar finns det många lärdomar att dra.

Barnuppfostran, vägledning


Barn är små individer med stora hjärtan. De är formar sig och anpassar sig efter de vuxna som är omkring dem. Därför är bemötandet så viktigt. Att kunna diskutera sitt föräldraskap på ett öppet sätt ger också barnet en dimension av öppenhet i sin uppväxt. Atmosfären, de relationer barnen växer upp i, är deras arbetsmiljö i skapandet av sig själva.

Bekräftelse, självkänsla

Ibland är det lätt att bygga självförtroende hos barnet, men glömma den viktiga självkänslan. Alla barn behöver bli sedda för vem de är, inte för vad de gör. Människor som blivit sedda kan lättare se sina andra istället för att projicera sina egna brister och behov på sina medmänniskor. Genom att ge bekräftelse och vara en autentisk förälder byggs självkänslan hos barnet.

Föräldrarollen

Vi har alla haft föräldrar på något sätt, vissa saker från vår barndom vill vi ge vidare medan andra vill vi absolut förbättra. Att bli den förälder man vill är svårt men med goda samtal kan du hitta frön att pröva och sedan odla vidare hemma.

Gränssättning, konsekvenser

Att sätta gränser för barn är viktigt. Men om gränserna endast blir en lista med regler och förhållningsorder utan att den viktiga vuxen/barnrelationen finns där, kan det vara direkt kontraproduktivt. Genom att fundera på vad som verkligen är viktigt i ditt föräldraskap och i dina värderingar får du lättare att uttrycka den tydlighet som barnet behöver.

Kommunikation

Har du och din partner samma bild av hur er kommunikation fungerar? Förstår ni varandra? Tydlighet och öppenhet är två viktiga ingredienser i kommunikation, och finns viljan att verkligen förstå är grunden för förståelse redan lagd. Vi pratar om både nuvarande och önskvärda mönster.

Kärlek, omsorg, omtanke

Kan du se kärleken och omtanken i din partners handlande i vardagen? Tänk om han visar den på ett sätt du inte ser eller förstår, och din partner ser inte det du (så tydlig?) ger. Hur syns den kärlek du känner i din vardag?

Kärnfamilj vs stjärnfamilj


Familjer idag kan se ut på många sätt. Kanske fler, kanske färre. Kanske tystare kanske livligare, vanlig eller ovanlig. Olika, men lika bra. I samtalen tittar vi på innehållet i familjelivet mer än formen på familjen.

Könsroller och samhällsnormer


Att vara kvinna eller man kan ha både för- och nackdelar. Vilka är för- och nackdelarna och vad innebär dem? I en patriarkalisk struktur som vår behövs en medvetenhet kring genustänkande om vi vill värna människors lika värde. För att få en stabil relation är det viktigt med en öppen diskussion kring normer.

Nybliven förälder

När bäbisen kommer är allting nytt. Bäbisen är ny, familjen är ny, känslan och ansvaret är nytt. Nytt allting, hur hittar de nyblivna föräldrarna sina nya roller utan att skada varandra? Och hur tar de hand om kärleken till varandra? Genom stöttning från en terapeut går det att hitta balans och riktning i en omtumlande tid av möjligheter och svårigheter.

Regler, överenskommelser

Om man bara är beredd att ta konsekvenserna kan man faktiskt leva precis som man vill. Man kan äta frukost mitt i natten, prata rövarspråket hemma eller gå nakna till jobbet OM man verkligen vill. Visst skulle det få konsekvenser, men det kan det kanske vara värt? Alla är fria att hitta sina överenskommelser i en relation. Det enda kravet för att det ska fungera i relation är att vara autentisk och ärlig.

Skoltrötthet

Känns skolan, eller jobbet, oinspirerande? Vad känns, längst därinne? Hur får den känslan dig att må? Hur skulle du vilja må, och vad skulle känslan av att må bra få dig att göra?

Skilsmässa, separation

Oavsett om relationsproblematik leder till separation eller nyväckt kärlek är det många som behöver hjälp på traven för att hitta de rätta svaren. Genom att tala med en terapeut vet man att man gett varandra och relationen en ärlig chans. Kanske kan man se vad man har först när det känns som man kan mista det. På Göteborgs relationsbyrå kan vi prata om både svårigheter och möjligheter och hitta en värdig väg framåt.

Skärmtid

Hur förhandlar man med barn om tiden framför skärmar? Vilka argument är ok att ha? Är det viktigt vad barnens kompisar får göra hemma hos sig, hur ska jag som förälder förhålla mig? Frågorna som förälder är många och det kan vara svårt att skilja på vad som är ”normalt” och på vad som utgår från egna tankar och värderingar.

Styvföräldraskap


Att bli en styvfamilj inte alltid helt lätt, varken för vuxna eller barn. Testperioder, skuldkänslor, förhoppningar, nya vanor och till och med en helt vanlig vardag kan ställa de nya relationerna på ända. Osäkerheten skapar svängningar i både vuxna och barn och om osäkerheten inte får höras eller synas utrycker den sig ändå. På något annat sätt. Genom att prata igenom hur de nya relationerna ska fungera kan vardagen bli mera balanserad och glädjefylld för alla inblandade.

Tonåringar

Små barn – små bekymmer? Att följa sitt barn med kärlek genom livet är viktig, men inte alltid lätt. Utan en fungerande kommunikation har konsekvenser eller bestraffningar ingen effekt. Acceptans (vilket inte är lika med frånvaro av gränser och omsorg) och bekräftelse är oftast det som leder till fungerande relationer mellan tonåringarna och deras föräldrar. I samtalsrummet pratar vi om hur detta är möjligt.

Vuxenrelationen

Saknar du lekfullheten och skrattet? Allvar och bus, gott och blandat. Ansvar och prestation har ibland en förmåga att äta upp sådant som glittrar i tillvaron. Som föräldrar är det viktigt att ta tillvara och nära vuxenrelationen. Genom att prata med en terapeut får ni den nödvändiga distansen för att kunna se tillvaron som den är, börja prata och förhoppningsvis tillsammans hitta glädjen, samspelet och lusten igen.

Kostnad

Priset avser Familjerådgivning med Dan Götharsson, utbildad psykoterapeut, sexolog och socionom. Vi tar emot betalning med kort, swish eller mot faktura.
 

75 min 1 200 Kr / Helgtaxa: 1 400 Kr