Göteborgs relationsbyrå AB Dan 0707-348494

Grupper och företag

- kreativitet, tydlighet och arbetsglädje

Kommunikation för grupper och företag

– kreativitet, tydlighet och arbetsglädje 

Göteborgs relationsbyrå erbjuder organisationer av olika slag stöd i såväl daglig verksamhet som vid förändring. Det kan handla om frågor kring allt från människan och medarbetaren i yrkesrollen och klimatet i arbetsgruppen till att ge chefen det stöd han eller hon behöver för att vara en tydlig ledare. Att hitta fram till ett kreativt samarbete kräver vilja, engagemang och delaktighet vilket har stor effekt på gruppens arbetsglädje och produktivitet. Vi säljer även konsulttjänster inom kommunikation och kurativ verksamhet.

 

Vi erbjuder bland annat:

Arbetsgruppsutveckling


Handledningsgrupper, heldagar med föreläsningar och diskussioner utifrån verksamhetens behov.

Avslappnings- och närvaroövningar och mindfulness

Hitta vilsamheten inom dig, balans såväl i dig själv som gentemot omgivningen. Vi kan erbjuda föreläsningar, praktiska övningar och meditationer.

Chefsstöd


Stöd i arbetet i samband med omorganiseringar, neddragningar eller i utvecklingsarbete under expansiva faser. Vi kan komma in som en diskussionspartner för att stötta utvecklingen för såväl individ som organisation. I våra uppdrag kan det även ligga att stötta chefernas personliga utveckling så att de kan växa som tydliga och autentiska ledare.

Föreläsningar om relationer och kommunikation:

Vi lyfter olika ämnen kring identitet, relation och samliv och kan anpassa föreläsningar efter beställarens önskemål.

Kris- och konflikthantering, både enskilt och i grupp


Hantera uppkomna kriser eller konflikter på arbetsplatser och skolor. Samtalstöd enskilt såväl som i gruppsamtal.

Kurativ konsultverksamhet på skolor och institutioner


Vi erbjuder längre eller kortare uppdrag av kurativ verksamhet till skolor, företag och organisationer. I uppdragen kan det även ingå handledning till arbetslag.

Par- och relationskurser/utbildningar

Kurser om identitet, relation och samliv där kommunikationen står i fokus. Vi erbjuder parkurser för att skapa hållbara och lustfyllda relationer samt kurser för enskilda individer (med eller utan partner) för personlig utveckling.

Process- och metodhandledning


Vi erbjuder process- och metodhandledning för medarbetare, främst inom människovårdande yrken. Handledningen bygger på systemteoretisk grund kring behandling, bemötande, identitet och relationer till personalgrupper såväl som till enskild personal.

Relationscafé

Ett relationscafé är en föreläsning och ett öppet samtal om relationer och mötet mellan människor. Dagens ämne presenteras i en kortare föreläsning och därefter släpps samtalet fritt. Som gäst kan du prata och delta aktivt i samtalen, eller bara ta en fika, äta något och lyssna. Ett relationscafé kan arrangeras på ett café, en arbetsplats eller annan plats där människor möts.

Kostnad

Vänligen kontakta oss för offert