Göteborgs relationsbyrå AB Dan 0707-348494

Om oss

- Goda relationer ger välmående människor

Om oss

– Goda relationer ger välmående människor

Dan Götharsson heter jag som driver Göteborgs relationsbyrå. Min övertygelse är att alla människor i balans och acceptans har möjlighet att skapa närvarande och bekräftande relationer till sig själv och andra.

Jag tänker så här. Goda relationer ger välmående människor som trivs och bidrar i familjen, skolan, på jobbet och bland vänner. I alla relationer pågår kommunikation; ett ständigt utbyte av information såväl uttalad som outtalad. Därför är hela livet en tolkning både i privat- och yrkeslivet. En tolkning där du måste hitta din egen sanning och lära dig lyssna på andras sanningar för att bli medskapare av friska och fungerande relationer.

Göteborgs relationsbyrå arbetar med allt från enskilda individer, par och familjer till företag och hjälper dem att hitta den egna viljan, drivkraften och lusten. Målet är att de människor som anlitar mig hittar vägar att skapa hållbara relationer till sig själv och andra.

Samarbete:

Inom samma lokaler verkar Helena Löwen-Åberg, fysioterapeut/sjukgymnast. Du hittar info om hennes fantastiska arbete på www.heka. nu

terapeut göteborg Dan Götharsson

Dan Götharsson

Familjeterapeut, sexolog och socionom

Dan är utbildad socionom vid Lunds universitet och har drygt 25 års erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. Inom den kommunala verksamheten har han bland annat arbetat som behandlings- och fältassistent, socialsekreterare, familjebehandlare, krishanterare, ledare för föräldrautbildningar, kurator på skola och ungdomsmottagning, samtalsledare inom sex- och samlevnad, familjerådgivare och samordnare kring frågor rörande män och våld i nära relationer. Dan har också varit ordförande för RFSU i Göteborg samt engagerad i organisationens internationella arbete. 2005 avslutade Dan sina vidareutbildningar till sexolog och familjeterapeut och startade då egen praktik med mottagning där han i sitt klientarbete fokuserat på identitet, relation och samliv. I sin roll som relationsexpert har han även varit anlitad av såväl Sveriges radio som SVT. Dan har en ambition om att öppna upp för relationssamtal mellan människor i allmänhet. För att skapa inspirerande arenor där samtal kan uppstå, håller Dan löpande kurser, föreläsningar och relationscaféer kring olika teman. I Göteborgs relationsbyrå arbetar Dan som familjeterapeut, håller kurser och föreläsningar, erbjuder handledning till personalgrupper samt är konsult inom kurativ verksamhet på skolor.

Tel: 0707-348494
E-post: dan@goteborgsrelationsbyra.se