Göteborgs relationsbyrå AB Dan 0707-348494

Enskilt samtal

- du och relationen till dig själv

Enskilt samtal

– du och relationen till dig själv

Att gå i samtalsterapi kan vara ett utmärkt sätt att utveckla och bli tydlig för sig själv. Det handlar om att se sina behov och dolda mönster för att kunna göra fler medvetna val i framtiden. Samtal med en terapeut kan också vara ett stöd, ge kraft och öppna upp för nya perspektiv i en krissituation. Samtalen fokuserar på din specifika situation just nu. Göteborgs relationsbyrå utgår från ett psykodynamiskt förhållningssätt med inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket innebär att vi inte viker för nuet och den konkreta situationen som råder. Under samtalen lyssnar vi inåt en stund, för att kunna leva mer utåt. Det som händer “nu” är det som bygger “sen” och därför är det av största vikt att vi som människor tar vara på de möjligheter och resurser som finns i vår närhet och inom oss själva.

 

Exempel på samtalsämnen

Beroendeproblematik

Oavsett vad beroendet handlar om (alkohol, droger, substanser, mat, tv-spel, sex, relationer) ser mönstren ganska likartade ut och kan innebära ett handikapp vad gäller förmågan att leva sitt liv. Också medberoendeproblematik. Återfallsprevention för enskilda och grupper.

Drömmar och livsmål

Ibland kan det vara behövligt att få bolla sina tankar och idéer med någon för att hitta mod att konkretisera sina tankar och sortera ibland motstridiga eller osynliga viljor och funderingar. Eller så behöver man en puff för att hitta sin väg och sin vilja.

Depression

När det känns mörkt och kallt runtomkring kan det vara befriande att hitta ett tryggt och lugnt ställe där allt får vara precis som det känns. Acceptans är en förutsättning för förändring. Viktigt är att inse att ibland behöver man hjälp, någon att dela sina tankar med. Göteborgs relationsbyrå arbetar med samtalsterapi, men ser vi att våra klienter har behov av annan behandling såsom medicinering hänvisar vi till sjukvården.

Ensamhet

Människor är flockdjur och behöver andra för att må bra. Men att tro att man räcker till och duger för andra är inte alla förunnat, många människor drar sig tillbaka och tror att de egna tankarna är sanningen. Självvald ensamhet kan vara underbar – påtvingad kan den vara förgörande. I samtalsterapin tittar vi närmare på hur vägen ut ur den påtvingade ensamhet kan se ut.

Fobier

Fobier kan vara kopplade till många olika situationer och beteenden, men de begränsar alla det vardagliga livet. Steg ett är att lyfta fram ofrivilliga och tunga tankar för att titta på dem och därefter börja prata om olika förhållningssätt. Att hitta förståelse och strategier för att minska rädslans inverkan är något vi arbetar med tillsammans.

Identitet

Vem du är och var du kom ifrån betyder något, vad har format bilden du har av dig själv? Finns det flera bilder? I tonåren skapar vi vår identitet byggd på vad vi tror att andra tycker om oss, vi blir det vi tror att andra vill att vi ska vara. En del stämmer kanske, annat gör inte det längre. Genom samtal utforskar vi vem du vill vara idag och hur andras tyckanden inverkar på din identitetsprocess.

Livsfaser, tex barnafödande, klimakterium, pension

Livsfaser såsom barnafödande, klimakterium, pensionering med mera kan skapa stor inverkan på ditt liv. Olika perioder i livet innehåller olika njutningar och prövningar, ibland kan tillvaron kännas svårhanterlig och man kan behöva hjälp med att känna fast mark under fötterna igen. Genom samtal går det att hitta riktning och kraft.

Livskriser, tex sjukdom, olycksfall

Livskriser som till exempel sjukdom, olycksfall och dödsfall innebär ofta stora omställningar i livet. Det är lätt att då bli vilsen och tappa bort sig själv. Lusten och viljan kan stelna, ensamhetskänslor kan förlama och skapa distans till verkligheten runtomkring. Från nuet till någon form av framtid kan kännas tungt, vi samtalar om förhållningssätt både till det som varit, är och skall bli.  

Oro, nervositet

Bakom oron finns anledningar, vare sig man känner till dem själv eller inte. Vi tittar in bakom fasaden. Försiktigt och respektfullt gör vi oss en bild av hur de dolda orosmolnen ser ut och hur de kan hanteras.

Osäkerhet, vilsenhet

Många människor går runt med känsla av osäkerhet. Osäkerhet att duga, att räcka till, att vara bra nog. En yta av kaxighet innebär inte alltid en känsla av säkerhet. Ofta bor det bakom tuffa fasaden en känsla av litenhet. Genom att se och acceptera det svaga får vi åtkomst till vår riktiga styrka. Styrkan bor bakom sårbarheten, vi behöver mod att våga se och förstå vår litenhet innan vi kan börja bygga stabilitet och trygghet.

Paniksyndrom

Mer info kommer

Personlig utveckling

Utveckling för den ena kan upplevas som märklig inveckling för den andre. Insikt, medvetenhet, reflektion och andlighet, för att ge några exempel, kan ge viktiga upplevelser och vara viktiga steg mot en individs väg in till sitt eget centrum, men upplevelser behöver integreras i personligheten för att göra utvecklingen just personlig. Och hållbar. Genom samtal hittar vi din roll i din egen utveckling.

Relationsproblem

Såväl relationerna själva som problem i relationer kan se olika ut. Många faktorer påverkar graden av välbefinnande. Gemensamt för alla sorters relationer är dock att de kärvar utan acceptans. Hur högt i tak är det i din relation? Hur tas det du tycker och säger emot i de relationer du har? Och hur bjuder du själv in till acceptans? Detta och många andra frågor som leder dig och din partner närmre varandra tar vi upp i samtalen.

Rädsla, ångest

Människor är flockdjur och bär på en rädsla av att inte få vara med i flocken (familjen, gänget, skolklassen, släkten, kollegorna). Alla, vare sig vi visar den eller inte. Rädslor som inte övervinns brukar tryckas ner i magen och kan där skapa någon form av sår eller handikapp. När rädslor lyfts fram i ljuset och utmanas kan de övervinnas och skapa utveckling. För att utvecklas måste vi göra något vi tidigare inte gjort, när vi vågar se vår egen mognad kan vi utmana våra rädslor. Och växa. I mänsklig utveckling finns inga misslyckanden, bara olika resultat.

Separation, skilsmässa

Oavsett vem som lämnar vem och oavsett anledning förändrar en separation tillvaron. Stort. En del vänner försvinner och nya kommer till. Familjeband knyts upp och ibland om, alla inblandande påverkas i olika omfattning. En separation är ofta sorlig men kan samtidigt innebära en stor möjlighet för de enskilda individerna att hitta nya vägar som skapar välmående och balans. Vägen dit går via självinsikt, respekt och acceptans, genom samtal med en terapeut kan resan framåt bli hållbar och värdig.

Sexualitet

Sexualiteten finns i oss alla och har många uttryck. En del har svårt att separera sexualitet från skuld och skam medan andra kastar sig hämningslöst ut och in i vad som helst. Att hitta den egna autentiska sexuella identiteten är både svårt och viktigt men absolut avgörande för välmåendet och balansen hos en vuxen människa. Först då kan man leva i riktning mot det man vill, och inte hela tiden förhålla sig till sådant man inte vill eller är rädd för. I samtalen pratar vi om vad som lagt grunden till din sexualitet, hur du mår och hur sexualiteten tar plats ditt liv.  

Stress och utbrändhet

Om livet är stressigt men innehåller möjligheter till återhämtning ör det oftast inget större problem. Men om möjligheten till lugn och vila inte finns är stress nedbrytande. Genom att titta på stressen i ditt liv och hur kan förhålla dig skapar vi en medvetenhet som gör det möjligt för dig att välja vad som ska få ta plats och tid i just ditt liv.

Tvångsbeteende

Små eller stora saker, som inte passerar obemärkt för dig i ditt liv, kan vara handikappande. Målet är att du ska bli fri att göra det du vill utifrån din egen vilja och lika fri att låta bli det du inte vill eller behöver. Med ett psykodynamiskt tänkande med ett kognitivt förhållningssätt pratar vi om din situation, om både det som varit och det som är. Tvångsbeteende är vanligt och något som kan förändras med rätt stöd.

Paniksyndrom

Svår ångest, i synnerhet panikångest, kan vara som att översköljas av total hopplöshet, som om golvet försvinner. Denna hopplöshetskänsla uppstår när skillnaden blir för stor mellan den man är och den person man tror sig behöva vara för att hantera tillvaron. Överblick och kontroll blir ofta en osund överlevnadsstrategi för en person med paniksyndrom. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan vara en framkomlig behandlingsväg, men det viktiga är att så snart som möjligt börja samtala och sätta ord på det som känns. Med respekt för känslan av hopplösheten tar vi oss vidare i livet.

Kostnad

Priset avser Enskilt samtal med Dan Götharsson, utbildad psykoterapeut, sexolog och socionom. Vi tar emot betalning med kort, swish eller mot faktura. Priser nedan från och med Januari 2018. 
 

60 min 900 Kr/Helgtaxa 1100 Kr