Göteborgs relationsbyrå AB Dan 0707-348494

Grupper och företag

Project Info

Project Description

Göteborgs relationsbyrå erbjuder organisationer av olika slag stöd i såväl daglig verksamhet som vid förändring. Det kan handla om frågor kring allt från människan och medarbetaren i yrkesrollen och klimatet i arbetsgruppen till att ge chefen det stöd han eller hon behöver för att vara en tydlig ledare. Att hitta fram till ett kreativt samarbete kräver vilja, engagemang och delaktighet vilket har stor effekt på gruppens arbetsglädje och produktivitet. Vi säljer även konsulttjänster inom kommunikation och kurativ verksamhet.