Göteborgs relationsbyrå AB Dan 0707-348494

Enskilt samtal

Project Info

Project Description

Att gå i samtalsterapi kan vara ett utmärkt sätt att utveckla och bli tydlig för sig själv. Det handlar om att se sina behov och dolda mönster för att kunna göra fler medvetna val i framtiden. Samtal med en terapeut kan också vara ett stöd, ge kraft och öppna upp för nya perspektiv i en krissituation. Samtalen fokuserar på din specifika situation just nu. Göteborgs relationsbyrå utgår från ett psykodynamiskt förhållningssätt med inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT) där vi inte viker för nuet och den konkreta situationen som råder. Under samtalen lyssnar vi inåt en stund, för att kunna leva mer utåt. Det som händer ”nu” är det som bygger ”sen” och därför är det av största vikt att vi som människor tar vara på de möjligheter och resurser som finns i vår närhet och inom oss själva.